O Roses

Roses je městečko nacházející se v katalánské oblasti na velmi známém pobřeží Costa Brava, které je nejnavštěvovanější oblastí Španělska. Je to významné turistické centrum a zároveň rybářský přístav.

Historie tohoto města není přesně známá. Jedna z teorií datuje jeho původ do 8. století př. n. l. objevením řeckými kolonisty. Pravděpodobnější je ale jeho objevení o 3 staletí později, konkrétně 5. stol. př. n. l. opět řeckými kolonisty, tentokrát z oblasti dnešní Marseille. Pozůstatky z původního řeckého osídlení jsou stále dochované.

Klášter Svaté Marie z Roses je poprvé zmíněn v záznamech z roku 944. Kolem tohoto kláštera později vyrostlo středověké město Roses, které ale pod sdíleným právním opatstvím Santa Marie a hrabstvím Empúries padlo. V roce 1402 se však Empuriés začlenilo do území Aragonské koruny a získalo práva na řízení vlastní ekonomie města.

Na začátku 16. století čelilo Roses opakovaným útokům korzárů ze severní Afriky. V roce 1543 proto Karel V. nařídil stavbu rozsáhlého opevnění. I přes tyto bezpečností opatření se několik měsíců poté povedlo tureckému admirálovi Barbarossovi Roses dobít a vykořistit. V roce 1553 pak Filip II., syn Karla V., dokončil původní opevnění města, které bylo uzavřeno v odolných stěnách do tvaru pětiúhelníku. Dokonce získalo i trvalou válečnou posádku, která podstatně změnila charakter Roses.

Tato nová obrana odolala mnohým útokům, ale v roce 1645 během katalánské revoluce byla francouzskými vojáky obležena a následně dobyta. Pyrenejský mír v roce 1659 získal Roses zpět pod Španělsko.

V roce 1879 utrpělo Roses hlubokou ekonomickou krizi díky mšicím revókaz, hmyzu, který zničil ekonomii založenou na vinařství. Část obyvatelstva se přestěhovala do Barcelony nebo emigrovala do Spojených Států.

Ve 20. století, hlavně v období po druhé světové válce, zaznamenalo Roses velký ekonomický vzrůst díky turismu.

Během posledních desítek let proběhlo několik vykopávek přímo na území uvnitř původního opevnění pevnosti Ciutadella, při kterých byly nalezeny pozůstatky z dob řeckých a římských, ale také část středověkého města a jeho stěn. Na počátku 90. let bylo zahájeno rozsáhlé restaurování opevnění pevnosti Ciutadella a v roce 2004 bylo uvnitř tohoto opevnění otevřeno muzeum.

Roses bylo v letech 1961 až do jejího zavření v červenci 2011 domovem jedné z nejznámějších a nejoblíbenějších restaurací na světě – El Bulli, která držela 3 Michelinské hvězdy a kterou časopis Restaurant Magazine vybral jako číslo jedna celkem 5x (nejvíce v historii) a to v letech 2002, 2006 – 2009. (V roce 2010 získala v seznamu Top 50 druhé místo.)

Comments are closed.