Castell de La Trinitat

Sloužil jako rozhledna a vojenská pevnost na výběžku Poncella nad majákem. Vybudovaný byl v roce 1544 za vlády Karla V. do podoby hvězdy. Tato pevnost byla rozdělena na 3 podlaží, které poskytovaly bydlení pro 350 lidí a zásoby spolu s municí, aby odolala dlouhým obležením.
Dostupnost: cca 15 min pěšky

Comments are closed.